Kategoria: Bez kategorii

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 3.11.2021 dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) / w dom dziecka

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii z dnia 3.11.2021 dotyczące podawania iniekcji dożylnych/domięśniowych u dzieci 0-18 lat w domu pacjenta / w opiece ambulatoryjnej (w gabinecie zabiegowym) / w dom dziecka

Korespondencja w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z covid-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych.

Korespondencja w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z covid-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych.

Informator dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

Informator dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych przygotowany przez pracowników Wydziału Gospodarki Lekami Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Szósta edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii

Szósta edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii >>>

Ważne !!! Pismo Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) w formie elektronicznej.

Pismo Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) w formie elektronicznej.

INTER Partner dla Medycyny

INTER Partner dla Medycyny

Korespondencja NIPiP i ministerstwa zdrowia dotycząca ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych i związanych z tym zmianami wynagrodzeń

Korespondencja NIPiP i ministerstwa zdrowia dotycząca ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych i związanych z tym zmianami wynagrodzeń

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw