Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile w sprawie poparcia akcji protestacyjnej