Zapraszamy do uczestnictwa w badaniach naukowych dotyczących solidarności zawodowej Pielęgniarek/Pielęgniarzy