Wyjaśnienie Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczące…