Wybory delegatów na VIII kadencję

Sprawozdanie z XXXIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile


Uchwała 281/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w związku z rezygnacją z mandatu delegata na Okręgowy Zjazd

Uchwała 549/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Uchwała 232/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w związku z wygaśnięciem mandatu delegata na Okręgowy Zjazd

Pismo w sprawie zmian niektórych ustaw w związku z epidemią COVID-19

Pismo dotyczące zmian w kalendarzu wyborczym w związku
z epidemią COVID-19

Uchwała NRPiP z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w kalendarzu wyborczym

 Uchwała nr 183/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie: wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych z siedzibą w Pile na VIII kadencję 

Uchwała 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile 

Osoby odpowiedzialne za organizację wyborów w rejonach


Terminy Wyborów w poszczególnych Rejonach Wyborczych 

Rejonowe zebrania wyborcze

Porządek zebrania – dotyczy wszystkich rejonów:

1.Otwarcie zebrania przez członka Okręgowej Komisji Wyborczej.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania wyborczego.

3.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

4.Wybór Delegatów

5.Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

6.Zamknięcie zebrania wyborczego.

       

 Rejon I – 14.10.2019 r. godz. 16:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile 

Rejon II – 23.10.2019 r. godz. 12:30 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile
Rejon III – 22.10.2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Ars Medicala

Rejon IV – 23.10.2019 r. godz. 14:00 sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon V – 16.10.2019 r. godz. 13:00 sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon VI – 21.10.2019 r. godz. 14:00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon VII – 21.10.2019 r. godz. 12:00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon VIII – 16.10.2019 r. godz. 14:00 sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon IX – 21.10.2019 r. godz. 13:00 sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon X – 24.10.2019 r. godz. 14:00 sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile
Rejon XI – 22.10.2019 r. godz. 14:00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon XII – 22.10.2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon XIII – 24.10.2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon XIV – 24.10.2019 r. godz. 12:00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon XV – 15.10.2019 r. godz. 11:00 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Chodzieży

Rejon XVI – 22.10.2019r. godz. 15:00 w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Szpital w Chodzieży

Rejon XVII – 16.10.2019r. godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie 

Rejon XVIII – 17.10.2019r. godz. 15:00 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Trzciance

Rejon XIX – 17.10.2019r. godz. 16:30 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Trzciance

Rejon XX – 23.10.2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej 107 Szpitala Wojskowego z  Przychodnią SPZOZ w Wałczu 

Rejon XXI – 21.10.2019 r. godz. 11:00w sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Rejon XXII – 25.10.2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Rejon XXIII – 25.10.2019 r. godz. 14:00 w gabinecie pielęgniarek środowiskowych przy ul. Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku

Rejon XXIV – 17.10.2019r. godz. 11:00 w sali dydaktycznej Szpitala Powiatowego w Złotowie 

Rejon XXV – 17.10.2019r. godz. 13:00 w sali dydaktycznej Szpitala Powiatowego w Złotowie 

Rejon XXVI- 23.10.2019 r. godz. 13:30 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile

Rejon XXVII – 24.10.2019 r. godz. 11:00 w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile

Rejon XXVIII – 15.10.2019 r. godz. 10:00 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Chodzieży

Rejon XXIX – 16.10.2019r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

Rejon XXX – 17.10.2019r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Trzciance

Rejon XXXI – 23.10.2019 r. godz. 12:00 w sali konferencyjnej 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Rejon XXXII – 21.10.2019 r. godz. 12:00 w sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Rejon XXXIII – 25.10.2019r. godz. 15:00 gabinecie pielęgniarek środowiskowych przy
ul. Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku

Rejon XXXIV – 17.10.2019r. godz. 12:00 w sali dydaktycznej Szpitala Powiatowego w Złotowie


Wszystkie zebrania w rejonach wyborczych odbyły się w wyznaczonych terminach  i miejscach. Do dnia 10 listopada 2019 r. nie wpłynęły żadne skargi dotyczące wyborów.

                                            Przewodnicząca

                                         Okręgowej Komisji Wyborczej

                                            Władysława Rieger


 Komunikat dotyczący aktualizacji danych pielęgniarek i położnych w związku

z wyborami na VIII kadencję Samorządu Pielęgniarek i Położnych

             Ze względu na zbliżające się wybory samorządowe pielęgniarki i położne powinny
zaktualizować swoje dane w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Pile do dnia 1 września 2019 r.

            W przypadku braku aktualizacji, Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
może przydzielić koleżankę/kolegę do poprzedniego miejsca pracy.
Warunkiem uczestnictwa w wyborach jest obecność na liście w danym rejonie wyborczym.
Niedokonanie aktualizacji może skutkować brakiem możliwości głosowania lub bycia wybranym.

.                                                                                            Sekretarz ORPiP w Pile

                                                     Władysława Rieger