Ważne !!! Pismo Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) w formie elektronicznej.