Ważna informacja

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile otrzymała informację o możliwości rehabilitacji schorzeń somatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS. Ryzyko wystąpienia chorób somatycznych szczególnie wzrasta w przypadku nasilenia stresu, co ma miejsce w czasie pandemii, zwłaszcza wśród pracowników medycznych bezpośrednio narażanych na zakażenie. W obecnej sytuacji, potrzeba wsparcia psychologicznego dla pielęgniarek i położnych jest ważnym elementem radzenia sobie ze stresem i pomocnym w utrzymaniu dobrego zdrowia psychofizycznego.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach:  

https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus

Ulotka informacyjna o rehabilitacji: 

https://www.zus.pl/documents/10182/167776/Ulotka_rehabilitacja_lecznicza_1/8f52eeaa-8049-454b-8233-e44b25c41fe5

Wniosek: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/prewencja-i-rehabilitacja/wnioski-dla-ubezpieczonych/-/publisher/details/1/wniosek-pr-4/PR_4