Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 3 września 2019 r. w sprawie popracia stanowiska nr 27 oraz stanowiska nr 28 przyjętych przez Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r.