Stanowisko nr 12 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko nr 12 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października w sprawie protestu lekarzy rezydentów