Podziękowanie dla Pani Marii Małgorzaty Janyska – Poseł na Sejm RP