Podziękowanie dla Pana Piotra Pawlika – Burmistrza Mirosławca