Pismo Ministra skierowane do środowiska pielęgniarek i położnych w sprawie…