Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie…