Materiały szkoleniowe dla personelu medycznego od konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego