Komunikat z dnia 28 października 2016r. w sprawie…