Komunikat w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza