Komunikat CKPPiP w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty