Notatka ze spotkania Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych województwa wielkopolskiego