Kurs dokształcający dla kadry zarządzającej w ramach projektu – Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22