Konferencja naukowa: Pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych; Opieka nad Pacjentem Geriatrycznym