Informacja o kursie specjalistycznym dla pielęgniarek…