Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH zaprasza na wypoczynek