Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cisteczka (cookies) w naszej witrynie używane są w celu ulepszenia działania witryny. Żadne informacje zapisywane w ciasteczkach nie będą wykorzystywane w innych celach. Więcej o ciasteczkach dowiesz się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Składki członkowskie


billionphotos 1873249Opinia prawna dotycząca egzekucji niezapłaconych składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych”


Pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywania zawodu 
ma ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego.

(Dz.U.11.174.1038) art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej została ustalona

 

"Uchwałą Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku”

wynosi ona:

 1.  1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku  zatrudnienia  pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;

 2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowyzlecenia;

 3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych  do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. 

  W 2020 roku składka w przypadku tych osób wynosi 40,26 zł.


W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczana  z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

 Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki,położne:

 1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

 2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.*

 3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

 4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

 5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.

 6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,

 7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS - bez stosunku pracy.

 8. niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

 

*dotyczy osób niewykonujących zawodu , które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych wrejestrze.

Składki należy odprowadzać:

 1. Poprzez dział księgowo-finansowy swojego pracodawcy – na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile

 2. Samodzielnie:

- na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile: Prosimy  w temacie przelewu podać imię i nazwisko oraz za jaki okres jest składka.

- w biurze Okręgowej Izby od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00

Przypominamy nr konta, na który należy wpłacać składki:
ING Bank Śląski 70 1050 1520 1000 0023 1185 8670

 

  005

buuki

 piachy

logo colos 

LOGO2 Kopia
logoparmamale

carspa logo blue

bar mleczny

logo zabawna medycyna

 

rekl zdz 01

rekl geovita1

fspelargos