Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cisteczka (cookies) w naszej witrynie używane są w celu ulepszenia działania witryny. Żadne informacje zapisywane w ciasteczkach nie będą wykorzystywane w innych celach. Więcej o ciasteczkach dowiesz się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Składki członkowskie


billionphotos 1873249Opinia prawna dotycząca egzekucji niezapłaconych składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych”


Pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywania zawodu 
ma ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego.

(Dz.U.11.174.1038) art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej została ustalona

 

"Uchwałą Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku”

wynosi ona:

 1.  1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku  zatrudnienia  pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;

 2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowyzlecenia;

 3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych  do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. 

  W 2019 roku składka w przypadku tych osób wynosi 38,03 zł.


W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczana     z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

 Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki,położne:

 1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

 2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.*

 3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

 4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

 5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.

 6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,

 7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS - bez stosunkupracy.

 8. niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

 

*dotyczy osób niewykonujących zawodu , które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych wrejestrze.

Składki należy odprowadzać:

 1. Poprzez dział księgowo-finansowy swojego pracodawcy – na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile

 2. Samodzielnie:

- na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile: Prosimy  w temacie przelewu podać imię i nazwisko oraz za jaki okres jest składka.

- w biurze Okręgowej Izby od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00

Przypominamy nr konta, na który należy wpłacać składki:
ING Bank Śląski 70 1050 1520 1000 0023 1185 8670

 

  005

buuki

 piachy

logo colos 
logoparmamale

carspa logo blue

bar mleczny

logo zabawna medycyna

 

rekl zdz 01

rekl geovita1

fspelargos