Centrum e-Zdrowia przypomina o obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych

Centrum e-Zdrowia  przypomina o obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych: „Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955) oraz rozporządzeniem  Rady Ministrów z  dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062  z późn.zm.)w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021,wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących  we właściwości Ministra  Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt  do administratorów obsługujących sprawozdawczość na  danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie  www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp  do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .