Autor: K N-F

Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji.

Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji. Część I: Nietrzymanie moczu

Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej

Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej” – podręcznik opracowany w Instytucie Matki i Dziecka 

Życzenia od Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Życzenia od Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej

Ankieta dotycząca wypisywania recept

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze  Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania…
Przeczytaj więcej

Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji

Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych…

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwolnienia pielęgniarek medycyny szkolnej z opłat za wynajem pomieszczeń służących jako gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Notatka p. Hanny Jakubowskiej

Notatka p. Hanny Jakubowskiej ze szkolenia nt. „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz pielęgniarek pediatrycznych”.