Autor: K N-F

Nowelizacja ustawy o odpadach

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO! Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami…
Przeczytaj więcej

WAŻNE dla pielęgniarek gabinetów szczepień i pielęgniarek pediatrycznych.

Informujemy, iż otrzymaliśmy pismo Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dr n. med. Krystyny Piskorz – Ogórek dotyczące najnowszej publikacji na temat szczepień ochronnych. Autorami są: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki i dr n. med. Hanna Czajka. Pragniemy nadmienić, iż jest to najnowsza publikacja, która obszernie traktuje problemy postaw wobec szczepień ochronnych w…
Przeczytaj więcej

Korespondencja NIPiP a Prezesem NFZ

Korespondencja NIPiP a Prezesem NFZ w zakresie zasad finansowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie obsad pielęgniarskich na oddziałach wraz z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia 

Podziękowanie od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Podziękowanie od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za okazane przez OIPiP zs. w Pile wsparcie podczas obchodów Dni Strażaka w trakcie Festynu Strażackiego.

spotkanie Dyrektor Departamentu Zdrowia i Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, z Przewodniczącym ORPiP w Pile, oraz Wiceprzewodniczącym ORPiP w Pile

Dnia 15 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektor Departamentu Zdrowia  – Marleny Sierszchulskiej i Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki – Doroty Kinal z Przewodniczącycm ORPiP w Pile – Marcinem Michlewiczem oraz Wiceprzewodniczącym ORPiP w Pile – Tomaszem Baranem. Przedmiotem spotkania było omówienie ogólnej sytuacji w zakresie zabezpieczenia…
Przeczytaj więcej

WAŻNE!!!

Nowe prawo dotyczące wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie 

Życzenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Życzenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki z rąk Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego

Komunikat dotyczący Zinbryta

Komunikat dotyczący Zinbryta (daklizumab beta) – zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej