Apele, stanowiska, opinie

2021-08-31

Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie promowania szczepień przeciwko COVID-19

2021-06-01

Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych

2021-05-27

Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych

2020-02-16
Stanowisko Zespołu Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 19.01.2021 r., dotyczące obsady pielęgniarskiej podczas opieki nad pacjentem dorosłym i dzieckiem, gwarantującej bezpieczeństwo pacjentom poddanym pozaustrojowemu utlenowaniu krwi w oddziałach anestezjologii intensywnej terapii

2020-06-30

Stanowisko 38 SPRZECIW Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r.o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz.U.z 2020 r., poz. 1086). 


2020-06-30

Stanowisko Nr 37 z dnia 24 czerwca 2020 roku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych


2020-06-30

Stanowisko Nr 36 z dnia 24 czerwca 2020 roku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego


2020-06-30

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych skierowany do Pielęgniarek i Położnych


2019-10-16

Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania na poziomie województw wspólnych Zespołów Kontrolnych w zakresie prawidłowej realizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


2019-09-10

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 3 września 2019 r. w sprawie poparcia stanowiska nr 27 oraz stanowiska nr 28 przyjetych przez Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r.


2019-09-03
Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych z dnia 13 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”


2019-09-03
Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dot. rozporządzenia MZ z dnia 27.06.19 ws. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


2019-09-03

Stanowisko nr 28 prezydium naczelnej rady pielęgniarek i położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian legislacyjnych systemie państwowego ratownictwa medycznego wprowadzonych przez ministra zdrowia


2019-09-03

Stanowisko nr 27 prezydium naczelnej rady pielęgniarek i położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu „technik pielęgniarstwa” wraz odpowiedzią ministerstwa edukacji narodowej.


2019-02-19

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie poparcia pielęgniarek i pielęgniarzy Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.


2018-12-11

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie poparcia działań mających na celu objęcie regulacją płac wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód


2018-01-16

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwolnienia pielęgniarek medycyny szkolnej z opłat za wynajem pomieszczeń służących jako gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkołach


2017-08-22

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


2017-06-02

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie sprzeciwu wobec Stanowiska Rady Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych z dnia 18 kwietnia 2017 r.


2016-10-31

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia Pielęgniarek i Położnych


2016-10-19

WAŻNE!!!

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek


2016-10-19

WAŻNE!!!

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 18 października 2016r. w sprawie: ponownych propozycji Ministra Zdrowia dotyczących zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegających na wprowadzeniu „szkół pielęgniarskich jako trzyletnich branżowych szkół”


2016-07-15

Stanowisko ORPiP dotyczące wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegających na powrocie do uprzedniego systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych.


2016-05-25

WAŻNE:

Stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie: propozycji Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia dotyczącej strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy pielęgniarek medycyny szkolnej. 

Stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie: poparcia pisma skierowanego do Prezesa Rady Minstrów dotyczącego zagrożeń propowanymi zmianami w systemie opieki podstawowej

2015-12-04

WAŻNE:
Opinia prawna dotycząca stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) względem pielęgniarek i położnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez ,,podwykonawców” świadczeniodawców posiadających umowy na ich realizację z Narodowym Funduszem Zdrowia. 


2015-10-26

Opinia Radcy Prawnego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych


2015-10-08

Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ.


2015-09-10

Stanowisko NRPiP oraz Prezydium NRPiP w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Posiedzenie z dnia 02-09-2015


Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń opieki długoterminowej domowej– dodane do serwisu dnia: 24.03.2015


List otwarty do Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej– dodane do serwisu dnia: 28.01.2015