Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cisteczka (cookies) w naszej witrynie używane są w celu ulepszenia działania witryny. Żadne informacje zapisywane w ciasteczkach nie będą wykorzystywane w innych celach. Więcej o ciasteczkach dowiesz się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Apele, stanowiska, opinie

2019-10-16

Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania na poziomie województw wspólnych Zespołów Kontrolnych w zakresie prawidłowej realizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


2019-09-10

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 3 września 2019 r. w sprawie popracia stanowiska nr 27 oraz stanowiska nr 28 przyjetych przez Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r.


2019-09-03

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych z dnia 13 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu "Technik Pielęgniarstwa"


2019-09-03

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dot. rozporządzenia MZ z dnia 27.06.19 ws. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


2019-09-03

 Stanowisko nr 28 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia


2019-09-03

 Stanowisko nr 27 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu "Technik Pielęgniarstwa" wraz z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej.


2019-02-19

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie poparcia pielęgniarek i pielęgniarzy Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile 


2018-12-11

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie poparcia działań mających na celu objęcie regulacją płac wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód


2018-01-16

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwolnienia pielęgniarek medycyny szkolnej z opłat za wynajem pomieszczeń służących jako gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkołach


2017-08-22

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


2017-06-02

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie sprzeciwu wobec Stanowiska Rady Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych z dnia 18 kwietnia 2017 r.


2016-10-31

 Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia Pielęgniarek i Położnych


 2016-10-19

WAŻNE!!!

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek


2016-10-19

 WAŻNE!!!

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 18 października 2016r. w sprawie: ponownych propozycji Ministra Zdrowia dotyczących zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegających na wprowadzeniu "szkół pielęgniarskich jako trzyletnich branżowych szkół"


2016-07-15

Stanowisko ORPiP dotyczące wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegających na powrocie do uprzedniego systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych.


2016-06-01

Stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie:akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych w instytucie "Pomniku- Centrum Zdrowia Dziecka"

 


2016-05.25

WAŻNE:

Stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie: propozycji Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia dotyczącej strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy pielęgniarek medycyny szkolnej. 

Stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie: poparcia pisma skierowanego do Prezesa Rady Minstrów dotyczącego zagrożeń propowanymi zmianami w systemie opieki podstawowej

 2015-12-04

WAŻNE: Opinia prawna dotycząca stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) względem pielęgniarek i położnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez ,,podwykonawców'' świadczeniodawców posiadających umowy na ich realizację z Narodowym Funduszem Zdrowia.


2015-10-26

Opinia Radcy Prawnego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych


2015-10-08

Porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ.


2015-09-10

Stanowisko NRPiP oraz Prezydium NRPiP w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Posiedzenie z dnia 02-09-2015


Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń opieki długoterminowej domowej- dodane do serwisu dnia: 24.03.2015


List otwarty do Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej- dodane do serwisu dnia: 28.01.2015


„Opinia prawna dotycząca zgłoszenia chęci powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w innej okręgowej radzie, aniżeli ta w której została zgłoszona informacja o zaprzestaniu wykonywania zawodu”- dodane do serwisu dnia: 02.12.2014


"Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia zdrowotnego jak i pielęgniarkom oraz położnym wykonującym zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego- dodane do serwisu dnia: 14.11.2014


"Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek"- dodane do serwisu dnia: 07.04.2014


"Wspólne Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych"- dodane do serwisu dnia: 26.02.2014


„Stanowisko ORPiP w Pile w sprawie eliminowania pielęgniarek i pielęgniarzy z systemu ratownictwa medycznego”- dodane do serwisu dnia:31.12.2013


„Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczące zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna”- dodane do serwisu dnia:11.12.2013


„Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”- dodane do serwisu dnia:11.12.2013


„Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu w sprawie zakresu świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej”- dodane do serwisu dnia:09.12.2013


„Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 25 października 2013 r. skierowane do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków kontraktów w pielęgniarskiej opiece długoterminowej”- dodane do serwisu dnia: 28.10.2013


„Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia”- dodane do serwisu dnia: 28.10.2013


„Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek nr 1 XXV Okregowego Zjazdu Pielegniarek i Położnych w Pile z dnia 08 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w taryfikatorze kwalifikacyjnym pielęgniarek i położnych, oraz na wniosek nr 4, w sprawie możliwości łączenia kontraktu pielęgniarki POZ z kontraktem pielęgniarki długoterminowej w warunkach domowych”- dodane do serwisu dnia: 20.07.2013


„Uchwała Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ujednolicenia sposobu postępowania z drukami: Prawo Wykonywania Zawodu w przypadku jego zrzeczenia się”- dodane do serwisu dnia: 09.07.2013


„Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej – Departamentu Zwiększenia Szans Edukacyjnych w sprawie ponoszenia przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania opłat za korzystanie z gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.”- dodane do serwisu dnia: 17.06.2013


„Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na pismo dotyczące zapewnienia w podmiotach leczniczych środków ochrony indywidualnej”- dodane do serwisu dnia: 28.03.2013


„Pismo Prezes NRPIP w sprawie zapewnienia w podmiotach leczniczych środków ochrony indywidualnej”- dodane do serwisu dnia: 28.03.2013


„Stanowisko NRPiP wobec stanowiska Delegatów XXX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych”- dodane do serwisu dnia: 28.03.2013


„List otwarty w sprawie likwidacji małych okręgowych izb pielęgniarek i położnych ”- dodane do serwisu dnia: 28.03.2013


„Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki dotyczące przesunięć pielęgniarek anestezjologicznych na inne oddziały"- dodane do serwisu dnia: 28.03.2013


„Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki dotyczące przesunięć pielęgniarek anestezjologicznych na inne oddziały"- dodane do serwisu dnia: 28.03.2013


„Oświadczenie Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Przedstawicieli NRPiP w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami"- dodane do serwisu dnia: 28.03.2013


„Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie czasu pracy pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach umów cywilnoprawnych”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przywrócenia dodatku za pracę pielęgniarek w karetce i dodatku dla pielęgniarek za pracę w dyspozytorni i szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć tam gdzie nie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie poprawy dostępu do opieki pielęgniarskiej dla osób najciężej chorych i niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społecznej oraz dostosowania prawa dla pracujących w domach pomocy społecznej pielęgniarek”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczącego składu zespołów specjalistycznych i podstawowych oraz eliminowania pielęgniarek z systemu ratownictwa medycznego”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przywrócenia nazwy „pielęgniarka rodzinna” i jej roli w systemie ochrony zdrowia i aktach prawnych”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie emerytur pomostowych w kontekście pielęgniarek i położnych”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyższania wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przestrzegania ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania pielęgniarkom i położnym urlopu szkoleniowego”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


„Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie nowelizacji rozporządzenia o sposobach ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych”- dodane do serwisu dnia: 14.03.2013


"Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami"- dodane do serwisu dnia: 29.01.2013


"„Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące Apelu Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie przestrzegania obowiązujących norm w zakresie zatrudnienia pielęgniarek i położnych” "- dodane do serwisu dnia: 29.01.2013


"Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na Opinię Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia Pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami"- dodane do serwisu dnia: 24.07.2012


"Odpowiedź Prezesa NFZ na Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany wskaźnika korygującego z 0,4 na 0,5 w pielęgniarskiej opiece długoterminowej"- dodane do serwisu dnia: 09.07.2012


"Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany wskaźnika korygującego z 0,4 na 0,5 w pielęgniarskiej opiece długoterminowej"- dodane do serwisu dnia: 05.06.2012


"Pismo Posła na Sejm RP Maksa Kraczkowskiego w sprawie Wniosku nr 3 XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Budżetowego Delegatów OIPiP z siedzibą w Pile"- dodane do serwisu dnia: 17.05.2012


"Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podjęcia działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na w/w stanowisko"- dodane do serwisu dnia: 17.05.2012


"Pismo dr Grażyny Rogala – Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych"- dodane do serwisu dnia: 30.04.2012


"Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko ORPiP w Pile, dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą"- dodane do serwisu dnia: 06.04.2012


"Medycyna szkolna- ankieta dla pielęgniarek"- dodane do serwisu dnia: 20.03.2012


„Stanowisko Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą” - dodane do serwisu dnia: 23.02.2012


„Oświadczenie prezesów samorządów zawodowych dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą” - dodane do serwisu dnia: 23.02.2012


"Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Informacja prasowa w sprawie hasła obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w dniu 12 maja 2012 r.” - dodane do serwisu dnia: 26.01.2012


"-„Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie implementacji Dyrektywy 32/2010/UE w Polsce" - dodane do serwisu dnia: 26.01.2012


"Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie wprowadzenia kształcenia Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki (APN) na drugim poziomie studiów pielęgniarskich" - dodane do serwisu dnia: 19.01.2012


"Propozycja wysokości składki członkowskiej ORPiP w Pile, przesłana do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przed podjęciem uchwały przez VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.” - dodane do serwisu dnia: 19.01.2012


"Odpowiedź MZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej” - dodane do serwisu dnia: 23.11.2011


„Stanowisko EFN w sprawie umów cywilno-prawnych (kontraktów) w opiece ciągłej po 95 posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 7.10.2011r.” - dodane do serwisu dnia: 23.11.2011


„Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia” - dodane do serwisu dnia: 23.11.2011


-„W sprawie projektu z dnia 19 października 2011r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” - dodane do serwisu dnia: 23.11.2011


Stanowisko PTP odpady medyczne rola pielęegniarek i pielęgniarstwa 21.07.2011 - dodane do serwisu dnia: 05.08.2011


Stanowisko PTP w sprawie podnoszenia i przemieszczania 21 07 2011.pdf - dodane do serwisu dnia: 05.08.2011


Stanowisko PTP w sprawie umów cywilno prawnych zawieranych przez pielęgniarki 21.07.2011 - dodane do serwisu dnia: 05.08.2011


Stanowisko PTP z 22.06.2010r w sprawie obsad pielęgniarskichf - dodane do serwisu dnia: 05.08.2011


Stanowisko w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia 2009 - dodane do serwisu dnia: 05.08.2011


"Konkurs na nową legitymację członkowską Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego" - dodane do serwisu dnia: 06.07.2011


IP Koalicja Walki z Rakiem Szyjki Macicy - dodane do serwisu dnia: 22.06.2011


PTP 2011 PROJEKT ŁAŃCUCH ZAUFANIA - dodane do serwisu dnia: 14.06.2011


"Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie" - dodane do serwisu dnia: 02.06.2011

UInformacja prasowa - dodane do serwisu dnia: 12.05.2011


Uroczyste spotkanie członków Prezydium ORPiP - dodane do serwisu dnia: 26.04.2011


"Oświadczenie w sprawie XXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Pile. - dodane do serwisu dnia: 21.04.2011


"Agresja w ochronie zdrowia – debata online". - dodane do serwisu dnia: 16.02.2011


"Nowy adres siedziby i numery telefonów NIPiP". - dodane do serwisu dnia: 12.11.2010


"Zapraszamy na spotkanie Kolegium pielęgniarek i położnych 19 listopada - godz. 12.00". - dodane do serwisu dnia: 08.11.2010


"Wybory samorządowe". - dodane do serwisu dnia: 03.11.2010

"W dniu 18 października Europejska Rada Resuscytacji opublikowała Wytyczne Resuscytacji 2010" - więcej informacji pod linkiem http://www.prc.krakow.pl - dodane do serwisu dnia: 20.10.2010


"VI Ogólnopolski Konkurs "Pielęgniarka Roku 2010" - dodane do serwisu dnia: 23.09.2010


"Gratulacje dla nowo powłanej Pani Dyrektor ZOZ w Wągrowcu Pani Emilii Jagat". - dodane do serwisu dnia: 10.09.2010


"Pierwsze szkolenie finansowane ze środków UE". - dodane do serwisu dnia: 02.09.2010


"Spotkanie z Romualdem Ajchlerem - Posłem RP". - dodane do serwisu dnia: 02.09.2010


"Odpowiedź na stanowiska podjęte na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniach 15 – 16 czerwca 2010r". - dodane do serwisu dnia: 02.09.2010


"Bezpłatna konferencja informacyjno - promocyjna". - dodane do serwisu dnia: 26.08.2010


"Informacja o śmierci dr Stefanii Poznańskiej - wybitnej postaci polskiego pielęgniarstwa". - dodane do serwisu dnia: 16.08.2010


"Pomoc dla Bogatyni" - dodane do serwisu dnia: 13.08.2010


"Pismo do Premiera RP ws. rozporządzenia dot. świadczeń gwarantowanych - 1 pielęgniarka na 20 pacjentów" - dodane do serwisu dnia: 27.07.2010


"Informacja prasowa z Rzeczpospolitej dotycząca wyroku NSA w sprawie zakazu zastępowania stanowisk wymienionych w art. 44a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej." - dodane do serwisu dnia: 16.07.2010


"Teksty stanowisk NRPiP z dnia 15 - 17 czerwca 2010r." - dodane do serwisu dnia: 24.06.2010


"APEL o pomoc dla POWODZIAN naszych koleżanek pielęgniarek/położnych" - dodane do serwisu dnia: 01.06.2010


"Dla położnych" - dodane do serwisu dnia: 27.05.2010


"Konultant" - dodane do serwisu dnia: 20.05.2010


"Informacja Prasowa dot. rozstrzygnięcia V Ogólnopolskiego "Konkursu Pielęgniarka Roku 2009" - dodane do serwisu dnia: 18.05.2010


"Informacja o dr Janinie Fetlińskiej – Senator RP, która zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz nekrologi, które Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zamieściła w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej." - dodane do serwisu dnia: 15.04.2010


"Spotkanie z Przewodniczącą WIL Delegatury w Pile, Dyrektor Szpitala Specjalistyczngo w Pile z Przewodniczącym ORPiP w Pile" - dodane do serwisu dnia: 24.02.2010


"Poparcie Podbeskidzia" - dodane do serwisu dnia: 21.02.2010


"Informacja ogólna o kursach wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych" - dodane do serwisu dnia: 10.02.2010


"Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna" - dodane do serwisu dnia: 10.02.2010


"Konsultant" - dodane do serwisu dnia: 07.01.2010


"Stanowiska podjęte na posiedzeniu NRPiP w dniach 1-3 grudnia 2009r." - dodane do serwisu dnia: 18.12.2009


"Stanowiska XV Krajowego Zjazdu Delegatów PTP" - dodane do serwisu dnia: 18.12.2009


"Komunikat w sprawie rozdysponowania miejsc szkoleniowych na specjalizacje dla pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach w roku 2009" - dodane do serwisu dnia: 03.12.2009


"Zalecenia, dotyczące pobierania materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Laboratorium Samodzielnej Pracowni – Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH" - dodane do serwisu dnia: 03.12.2009


"Notatka ze spotkania w dniu 9 listopada 2009 r. z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia" - dodane do serwisu dnia: 12.11.2009


"Szkoelnie w dniu 16 października 2009r" - dodane do serwisu dnia: 30.10.2009


"Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 09.10.09r" - dodane do serwisu dnia: 30.10.2009


"Spotkanie w ramach Kolegium Pielęgniarek i Połoznych z Panią Prezes Zofią Piasecką" - dodane do serwisu dnia: 30.10.2009


"Pismo do Ewy Kopacz Minister Zdrowia w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych" - dodane do serwisu dnia: 22.10.2009


" Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia" - dodane do serwisu dnia: 22.10.2009


"Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z prośbą o spotkanie z Prezydium NRPiP" - dodane do serwisu dnia: 22.10.2009

"Pismo OIPIP" - dodane do serwisu dnia: 20.10.2009


"Stanowisko nr 29 NRPiP z dnia 16 września 2009 r. w dotyczące rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej." - dodane do serwisu dnia: 13.10.2009


"Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sygnowane przez Pana Jarosława Dudę – Podsekretarza Stanu, stanowiące odpowiedź na pismo NRPiP, w sprawie zawierania umów z pielęgniarkami, które złożyły w I półroczu 2009 roku wnioski o zawarcie umów na realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – zadaniowa forma finansowania" - dodane do serwisu dnia: 18.09.2009


"Pismo do Prezesa NFZ w sprawie Vademecum 2009" - dodane do serwisu dnia: 18.09.2009


"Pismo do Prezesa NFZ w sprawie Vademecum 2009 + odpowiedź" - dodane do serwisu dnia: 18.09.2009


"Apel Prezesa NRPiP do Dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz organu założycielskiego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego o podjęcie rozmów, wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo pacjentów oraz satysfakcjonujących środowisko pielęgniarek i położnych" - dodane do serwisu dnia: 19.08.2009


"Pisma w sprawie nieodpłatnego użyczenia pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświatowo - wychowawczych odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej" - dodane do serwisu dnia: 04.08.2009


"Pismo w sprawie gabinetów pielęgniarek POZ" - dodane do serwisu dnia: 04.08.2009


"Odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany ustawodawstwa w kierunku umożliwienia pielęgniarkom przechodzenia na emeryturę po ukończeniu wieku 55 lat i przepracowaniu 35 lat oraz o zaliczenie określonych prac wykonywanych przez pielęgniarki do wykazu prac o szczególnym charakterze" - dodane do serwisu dnia: 21.07.2009


"List otwarty Prezes NRPiP" - dodane do serwisu dnia: 08.07.2009


"Centralne Kursy dla Położnych i Położych Rodzinnych w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy" - dodane do serwisu dnia: 29.06.2009


"Pismo do Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall w sprawie nieodpłatnego użyczenia pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświatowo - wychowawczych" - dodane do serwisu dnia: 22.06.2009


"Pismo do Jolany Fedak Minister Pracy i Polityki Spłecznej w sprawie podjęcia publicznej debaty dotyczącej funkcjonowania obowiązującego systemu emerytalnego oraz wprowadzenia zmian w obecnym ustawodawstwie" - dodane do serwisu dnia: 15.06.2009


"Pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących składu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonujących w zakładach pracy" - dodane do serwisu dnia: 15.06.2009


"Pismo do Ministra Finansów Jana Vincentego - Rostowskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - dodane do serwisu dnia: 15.06.2009


"Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego." - dodane do serwisu dnia: 12.06.2009


"Spotkanie ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim." - dodane do serwisu dnia: 07.05.2009


"Pięlegniarka Roku 2008.doc." - dodane do serwisu dnia: 28.05.2009


www.izbapiel.org.pl


"Pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Beaty Cholewki w sprawie wniosku o skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych." - dodane do serwisu dnia: 16.04.2009


"Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiące odpowiedź na stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP z dnia 20 stycznia 2009 r." - dodane do serwisu dnia: 01.04.2009


"Informacja skierowana do położnych zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej." - dodane do serwisu dnia: 16.02.2009


"Pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Jakuba Szulca w sprawie stanowiska nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w 2009 roku." - dodane do serwisu dnia: 16.02.2009


"Pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Jakuba Szulca w sprawie stanowiska z konferencji Konsultantów Krajowych Medycyny Wieku Rozwojowego oraz Dyrektorów Specjalistycznych Szpitali Dziecięcych oraz podejmowanych prób likwidacji szpitali dziecięcych i łączenia specjalności pediatrycznych ze specjalnościami dla dorosłych." - dodane do serwisu dnia: 16.02.2009


"Pisma w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących pobierania przez pielęgniarki materiałów do badań diagnostycznych." - dodane do serwisu dnia: 26.01.2009


"Stanowisko Prezydium NRPiP w związku z wystąpieniem Pana Marka Twardowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podczas 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 8 stycznia 2009 roku. Stanowisko zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Michała Boniego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Klubów Parlamentarnych Sejmu RP, Poseł Krystyny Łybackiej, Elżbiety Streker-Dembińskiej." - dodane do serwisu dnia: 26.01.2009


"Stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP podjęte w dniu 20 stycznia 2009 roku" - dodane do serwisu dnia: 26.01.2009


"Notatka z roboczego spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami Departamentu Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2009 roku w Ministerstwie Zdrowia" - dodane do serwisu dnia: 26.01.2009


"Pismo do Ewy Kopacz Minister Zdrowia w sprawie ustaleniu harmonogramu prac w zakresie wypracowania konstruktywnych rozwiązań o podstawowej opiece zdrowotnej na 2009 rok" - dodane do serwisu dnia: 12.01.2009


"Podziękowania." - dodane do serwisu dnia: 22.12.2008


"Pismo Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przesłane do Prezesa Rady Ministrów, dotyczące ustalenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia wartości maksymalnego punktu rozliczeniowego w lecznictwie szpitalnym w pierwszym półroczu 2009 roku" - dodane do serwisu dnia: 19.12.2008


"Wykresy przedstawiające średnią punktów oraz zdawalność w poszczególnych dziedzinach kształecnia w sesji jesiennej 2008r." - dodane do serwisu dnia: 16.12.2008


"KOMUNIKAT KOLEGIUM PIELĘGNIAREK I POLOŻNYCH RODZINNYCH W POLSCE" - dodane do serwisu dnia: 15.12.2008


"A ja uważam" - dodane do serwisu dnia: 04.12.2008


"Odpowiedź NFZ na Pismo NRPiP do Jacka Grabowskiego Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Zarządzenia nr. 96/2008/DSOZ" - dodane do serwisu dnia: 04.12.2008


"Stanowisko Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP z dnia 17 listopada 2008" - dodane do serwisu dnia: 28.11.2008


„Pismo do p.Prezes E. Buczkowskiej ws. zarządzenia 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ” - dodane do serwisu dnia: 18.11.2008


"Szkolenie w dniu 07 listopada 2008" dodane do serwisu dnia: 13.11.2008


"Spotkanie z Panem Zbigniewem Kosmatką - Prezydentem Miasta Piły" dodane do serwisu dnia: 13.11.2008


"Stanowisko Prezydium ORPiP z dnia 24 października 2008 r. oraz postulaty Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy NRPiP, w sprawie odrzucenia projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego podstawowej opieki zdrowotnej." - dodane do serwisu dnia: 29.10.2008

„Konkurs - Pielęgniarka Roku 2008” - dodane do serwisu dnia: 15.10.2008


„Wręczenie aktów absolutoryjnych Absolwentom na kierunku Pielęgniarstwo”. - dodane do serwisu dnia: 13.10.2008


„Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 26.09.2008 roku”. - dodane do serwisu dnia: 30.09.2008


"Protest przeciwko nieuwzględnieniu stanowisk naszej grupy zawodowej dotyczących aktualnie tworzonych aktów prawnych.
Protest musi być zwrócony do dnia 9 paździrenika 2008 r. do siedziby naszej Izby." - dodane do serwisu dnia: 26.09.2008


"Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego." - dodane do serwisu dnia: 12.09.2008


"Szkolenie dla zespołu ds. indywidualnych praktyk - 10.09.2008 rok" - dodane do serwisu dnia: 12.09.2008


"Świadczenia 22.07.2008" - dodane do serwisu dnia: 04.08.2008


"Spotkanie Chodzież" - dodane do serwisu dnia: 31.07.2008


"Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgnirskiego" - dodane do serwisu dnia: 24.06.2008


"Życzenia od Marszałka Województwa Wielkopolskiego" - dodane do serwisu dnia: 15.05.2008


"Życzenia z okazji Dnia Położnej - 8 maja oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki" - dodane do serwisu dnia: 14.05.2008


"Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki z Ministerstwa Zdrowia" - dodane do serwisu dnia: 14.05.2008


"Prośba Wojewody Wielkopolskiego" - dodane do serwisu dnia: 29.04.2008


"Ankieta PTP - Środowisko pracy pielęgniarek" - dodane do serwisu dnia: 31.03.2008


"Pismo ZZPiP przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile" - dodane do serwisu dnia: 26.03.2008


"Wystąpienie Posła RP R. Ajchlera w sprawie protestów pielęgniarek i położnych w czasie obrad Sejmu" - dodane do serwisu dnia: 12.03.2008


"Komunikat NFZ w sprawie uzgodnienia projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej" - dodane do serwisu dnia: 11.03.2008


"KOMUNIKAT NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w sprawie zasad pobierania i transportu materiałów do badań laboratoryjnych pobranych w miejscu zamieszkania pacjenta przez pielęgniarki/położne wykonujące świadczenia jako samodzielne podmioty" - dodane do serwisu dnia: 26.02.2008


"Pomoc" - dodane do serwisu dnia: 06.02.2008


"Zjazd Absolwentów" - dodane do serwisu dnia: 01.02.2008


"Porozumienie o współpracy okręgowych izb pielęgniarek i położnych działąjących w rejonie Wielkopolski" - dodane do serwisu dnia: 29.01.2008


"POZ - stawki bazowe kapitacyjne" - dodane do serwisu dnia: 22.01.2008


"Spotkanie Przewodniczących ORPiP z Wielkopolski" - dodane do serwisu dnia: 22.01.2008


"KOMUNIKAT w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędów skarbowych" - dodane do serwisu dnia: 18.01.2008


"Stan" - dodane do serwisu dnia: 18.01.2008


"NFZ" - dodane do serwisu dnia: 18.01.2008


"Gratulacje" - dodane do serwisu dnia: 02.01.2008


"Wartości stawek kapitacyjnych" - dodane do serwisu dnia: 02.01.2008


"1% podatku na PTP" - dodane do serwisu dnia: 02.01.2008


"KOMUNIKAT PRASOWY w sprawie przedłużenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych " - dodane do serwisu dnia: 02.01.2008


"Indywidualne praktyki" - dodane do serwisu dnia: 02.01.2008


"Konkurs: Pielęgniarka Roku 2007" - dodane do serwisu dnia: 02.01.2008


Pismo wystosowane do Pani Ewy Kopacz - Minister Zdrowia - dodane do serwisu dnia: 02.01.2008


Utworzenie Polskiego Towarzystwa Pielęgnirek Stomijnych - dodane do serwisu dnia: 05.10.2007


Podziękowania na zakończenie IV kadenacji - dodane do serwisu dnia: 05.10.2007


Pismo Podsekretarza Stanu Anny Gręziak dotyczące Dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych - dodane do serwisu dnia: 11.09.2007


Szkolenie dla medycyny szkolnej - 23 sierpnia - dodane do serwisu dnia: 01.09.2007


WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 18 lipca 2007 r. - dodane do serwisu dnia: 31.07.2007


"Komunikat dla Świadczeniodawców" - dodane do serwisu dnia: 22.06.2007


"Komunikat OZZPiP ws. prostestu" - dodane do serwisu dnia: 30.05.2007


"Pismo do Premiera RP ws protestu" - dodane do serwisu dnia: 30.05.2007


"Posiedzenie Okręgowej Rady i szkolenie" - dodane do serwisu dnia: 25.05.2007


"Spotkanie ze Starostą Wałeckim" - dodane do serwisu dnia: 25.05.2007


"Szkolenie dla położnych - 8 maja 2007 r" - dodane do serwisu dnia: 14.05.2007


"Pisma od Starostów popierających nowelizację ustawy o DPS" - dodane do serwisu dnia: 20.04.2007


"Program szczepień ochronnych na 2007 rok ze stron MZ" - dodane do serwisu dnia: 11.04.2007


"Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat" - dodane do serwisu dnia: 11.04.2007


"Notatka ze spotkania przedstawicieli NFZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Zespołu ds. pielęgniarek i położnych i Komisji ds. Położnych NRPiP." - dodane do serwisu dnia: 11.04.2007


"Pismo w sprawie zanieczyszczeń spowodowanych niewłaściwą procedurą przygotowania i nabierania leku z fiolki do strzykawki" - dodane do serwisu dnia: 30.03.2007


Oficjalne stanowisko Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) „Zdrowie i bezpieczeństwo pielęgniarek w miejscu pracy" - dodane do serwisu dnia: 21.03.2007


"POMOC SPOŁECZNA FINANSOWANIE OPIEKI NAD STARSZYMI OSOBAMI" - dodane do serwisu dnia: 19.02.2007


"Ogłoszenia o Zjeździe " - dodane do serwisu dnia: 19.02.2007


"1 % podatku" - dodane do serwisu dnia: 31.01.2007


"Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany definicji działalności gospodarczej" - dodane do serwisu dnia: 31.01.2007


"Różnice między umowami - NFZ" - dodane do serwisu dnia: 10.01.2007


"Pielęgniarka w oczach dziecka" - dodane do serwisu dnia: 10.12.2006


Poparcie wybory 2006 - dodane do serwisu dnia: 27.10.2006


Warsztaty dla POZ - 21 września - dodane do serwisu dnia: 09.10.2006


Kwalifikacje pielęgniarek i położnych po 2010 r. - oświadczenie MZ - dodane do serwisu dnia: 22.09.2006


"Pismo od Prezydenta Miasta Piły w sprawie zwolnienia pielęgniarek medycyny szkolnej z podatku" - dodane do serwisu dnia: 02.08.2006


"Zakończenie kursu kwalifikacyjnego" - dodane do serwisu dnia: 02.08.2006


"Kontraktowanie 2007" - dodane do serwisu dnia: 22.06.2006


"Stawki kapitacyjne 2006" - dodane do serwisu dnia: 22.06.2006


"Opinia w sprawie pobierania opłat za szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników" - dodane do serwisu dnia: 16.05.2006


"Interwencja w sprawie stawek kapitacyjnych" - dodane do serwisu dnia: 08.05.2006


"PROTEST 7 kwietnia br." - dodane do serwisu dnia: 20.04.2006


"Pismo do prof. Kazimierza Pająka - Rektora PWSZ w Pile" - dodane do serwisu dnia: 22.03.2006


"Podpisanie Porozumienia" - dodane do serwisu dnia: 22.03.2006


Pismo od Wojewody Wielkopolski - dodane do serwisu dnia: 06.03.2006


Pismo do Dyrektora WOW NFZ dr Ryszarda Stangierskiego w sprawie podniesienia stawki kapitacyjnej pielęgniarek środowiska i wychowania - dodane do serwisu dnia: 09.02.2006


Pismo Prezydenta Miasta Piły w sprawie zwolnienia pielęgniarek medycyny szkolnej z podatku od nieruchomości - dodane do serwisu dnia: 23.01.2006


Zaproszenie Pana Wojewody na uroczysty XVI Zjazd połączony z obchodami XV-lecia samorządu - dodane do serwisu dnia: 22.01.2006


"Pismo OZZPiP do Premiera RP" - dodane do serwisu dnia: 07.12.2005


Szkolenie nt. "Leczenie odleżyn. Opatrunki 28.10.05r." - dodane do serwisu dnia: 09.11.2005


Podsumowanie kampanii "Bliżej sportu - dalej od narkotyków" - dodane do serwisu dnia: 02.11.2005


Ogłoszenie w sprawie specjalizacji - dodane do serwisu dnia: 25.10.2005


Konkurs ofert 2006 - dodane do serwisu dnia: 20.10.2005


Wykaz uczelni posiadajacych akredytacje KRASZM - dodane do serwisu dnia: 10.10.2005


Jubileusz 80-lecia Wielkpolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży - dodane do serwisu dnia: 10.10.2005


Akredytacja PWSZ w Pile - pismo z MZ - dodane do serwisu dnia: 27.09.2005


Szkolenie nt. "Problemy narkomanii wśród młodzieży" i "Fluoryzacja zębów" - dodane do serwisu dnia: 05.09.2005


Informacja dot. wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w formie innej niż umowa o pracę - dodane do serwisu dnia: 31.08.2005


Spotkanie z Wicestarostą Złotowskim - dodane do serwisu dnia: 21.06.2005


Wręczenie odznaczeń - dodane do serwisu dnia: 18.04.2005


Pismo OIPiP z Wielkopolski do Dyrektora WOZ NFZ w Poznaniu - dodane do serwisu dnia: 01.04.2005


Stanowisko ORPiP w Pile z dn. 19.02.2005r. w sprawie poparcia działań zmierzających do uruchomienia kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu - dodane do serwisu dnia: 26.02.2005


Stanowisko ORPiP z dn. 19.02.2005r. w sprawie nowelizacji art. 890 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego. - dodane do serwisu dnia: 26.02.2005


Uchwała nr 50/IV/2004 - dodane do serwisu dnia: 20.01.2005


Pismo MZ do Dyrektora WOW NFZ - dodane do serwisu dnia: 04.01.2005


Pismo Przewodniczących ORPiP do NFZ - dodane do serwisu dnia: 14.12.2004


Pismo Przewodniczących ORPiP do Ministra Zdrowia - dodane do serwisu dnia: 14.12.2004


Pismo z MZ w sprawie studiów pomostowych - dodane do serwisu dnia: 18.11.2004


Spotkanie Prezydium Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Delegatury w Pile. - dodane do serwisu dnia: 08.11.2004


Pismo z Ministerstwa zdrowia w sprawie akredytacji - dodane do serwisu dnia: 29.10.2004


Pismo z Ministerstwa Zdrowia - dodane do serwisu dnia: 21.10.2004


Pismo Konsultanta Krajowego - dodane do serwisu dnia: 21.10.2004


List otwarty - dodane do serwisu dnia: 17.10.2004


Podpisanie porozumienia o współpracy


Opinia Konsultanta Krajowego w sprawie podawania leków drogą dożylną


Pismo od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu


Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 26 maja 2004r.


Stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium Zarządu Krajowego OZZPiP z dn. 28.06.2004r.


Ważne dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualną, indywidualną specjalistyczną i grupową praktykę - dodane do serwisu dnia: 11.08.2004


Informacja (opinia) dot. uznawania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych dyplomów wyższych szkół pielęgniarek i położnych przy wydawaniu prawa wykonywania zawodu - dodane do serwisu dnia: 11.08.2004


Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych - dodane do serwisu dnia: 26.09.2004


Apel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - dodane do serwisu dnia: 26.09.2004


Spotkanie ze Starostą Wągrowieckim - dodane do serwisu dnia: 07.10.200

  005

buuki

 piachy

logo colos 

LOGO2 Kopia
logoparmamale

carspa logo blue

bar mleczny

logo zabawna medycyna

 

rekl zdz 01

rekl geovita1

fspelargos