Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cisteczka (cookies) w naszej witrynie używane są w celu ulepszenia działania witryny. Żadne informacje zapisywane w ciasteczkach nie będą wykorzystywane w innych celach. Więcej o ciasteczkach dowiesz się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Aktualności

 

2018-01-08

WARTO ZAJRZEĆ!! NOWY INFORMATOR MEDYCZNY 2018

przedstaw


2018-01-04

Notatka p. Hanny Jakubowskiej ze szkolenia nt. "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz pielęgniarek pediatrycznych".


2017-12-08

Życzenia od Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka


2017-12-06

Komunikat w sprawie ograniczenia stosowania leku Zinbryta


2017-11-24

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Przewodniczącej ORPiP w Częstochowie w sprawie sfałszowanych dokumentów.


2017-11-06

Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wykreślenia Hydroxyethylamylum ze składu zestawu przeciwstrząsowego


2017-10-18

Wspólne oświadczenie oraz komunikat prasowy NRPiP, Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dotyczące protestu lekarzy rezydentów


2017-10-17

Stanowisko nr 12 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października w sprawie protestu lekarzy rezydentów


2017-10-16

Notatka z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe".


2017-10-03

Pismo od Sekretarza Stanu przy Ministerstwie Zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko w sprawie aktualizacji danych w okręgowych rejestrach


2017-09-25

Pismo Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z prośbą o pomoc w celu sfinansowania projektu i wykonania relikwiarza Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej


2017-09-19

Odpowiedź na pismo dotyczące wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą


2017-09-18

Informacja dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane


2017-09-04

Korespondencja NRPiP do NFZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej


2017-09-04

DZIECI SIĘ LICZĄ 2017 - raport przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka


2017-09-01

Gratulacje dla Pani Ewy Gurda z okazji wyboru na Radną Rady Powiatu w Pile


2017-08-22

 Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


2017-08-13

III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna im. ks. E. Dutkiewicza SAC - „Opieka zintegrowana - hospicyjne drogowskazy”


2017-07-13

UWAGA!!!

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH od 1 maja 2017 r.
Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).


2017-07-13

Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - szkoleniowej rzecznika odpowiedzialności zawodowej w ramach prewencji zawodowej


2017-07-11

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017 r. przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Panią Wiceminister Józefą Szczurek - Żelazko


2017-07-10

Opinia Ministerstwa Zdrowia w sprawie podwyżek


2017-06-26

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej


2017-06-05

Pismo w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek


2017-05-12

Życzenia od Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki


2017-05-12

Życzenia od firmy SOLPHARM z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki


2017-05-12

Życzenia od Dyrektora 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Marka Korneta z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki


2017-05-11

Życzenia od Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donata Mierzejewskiego z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki


2017-05-11

Życzenia od Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki


2017-05-08

Życzenia od Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki


 2017-04-06

Długoterminowa opieka medyczna a zmiany systemowe w Polsce - nowość


2017-04-03

Opinia Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia dotycząca podawania w warunkach domowych produktów leczniczych zakwalifikowanych do kategori dostępności - Lz.


2017-03-29

Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz; położnej poz; pielęgniarki szkolnej.


2017-03-27

Notatka z debaty poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce


2017-03-21

W dniu 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 1100 w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu ul. Mostowa 6, odbędzie się Zjazd Członków Oddziału Terenowego Poznań KPiPR w Polsce. 

Zdzisława Zawadzka


2017-03-17

Gratulacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z okazji otrzymania przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedziba w Pile wyróżnienia "Lider Sukcesu 2016"


2017-03-13

Studia Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju Studia dofinansowane w 70%


2017-02-21

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile odbyło się spotkanie Członka Konwentu PWSZ Tomasza Barana z prof. nadzw. dr hab. Donatem Mierzejewskim.


2017-02-16

NOWOŚĆ!!!  Długoterminowa Opieka Medyczna - zmiany systemowe w Polsce


2017-02-15

Wysłano gratulacje dla Józefy Szczurek - Żelazko z okazji wyboru na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia


2017-01-18

Uzupełniający komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept


2017-01-18

 Komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept


2017-01-10

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.


2017-01-10

Komunikat w sprawie podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i szczepień


2016-12-20

Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


2016-12-20

Ankieta dotycząca świadomości społeczeństwa na temat roli pielęgniarki, położnej POZ 


2016-12-19

Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sparwie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP (wniosek - druki do pobrania)


2016-12-19


2016-12-15

Nowe informacje w sprawie stawek POZ


2016-12-12

Ukazało sie nowe wydanie Informatora Medycznego 2017. WARTO ZAJRZEĆ

przedstawiciele


2016-11-25

Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP oraz  Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych z Prezesem NFZ


2016-11-21

Finansowanie świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno - hospicyjnej


2016-11-21

Konkurs Pielęgniarka Roku


forum


2016-11-07

WAŻNE!!!

Pismo dotyczące zatrudniania ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych


2016-11-03

Wyjaśnienie Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczące realizacji zleceń lekarskich przez pielęgniarki


2016-10-26

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 października 2016r.w sprawie kształcenia przeddyplomowego


2016-10-21

Odpowiedź Departamentu Pielęgniarek i Położnych dotycząca realizacji zleceń lekarskich przez pielęgniarki


2016-10-21

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację Posła na Sejm RP Błażeja Łukasza Pardy w sprawie powrotu systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki na poziomie szkoły średniej


2016-10-21

Odpowiedź Ministra Zdrowiana interpelację Senator Grażyny Sztark dotycząca zmian systemowych w obszarze kształcenia


2016-10-17

UWAGA!!!

Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia liczby pielęgniarek do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia


2016-10-11

Projekt ustawy o sposobie ustalania najnizszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych


akt


2016-10-10

Pismo w sprawie przeznaczenia środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w stacjach sanitarno - epidemiologicznych


2016-10-10

Korespondencja w sprawie pielęgniarek udzielających świadczenia w ramach długoterminowej opieki domowej


2016-09-19

Stanowisko NRPiP w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia


2016-09-13

Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka dotycząca wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek


2016-09-09

Komunikat w sprawie wykonywania zleceń lekarskich


2016-09-08

Interpelacja Senatora RP Mieczysława Augustyna dotycząca zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek


2016-09-06

Interpelacja Posła na Sejm RP Błażeja Łukasza Pardy dotycząca wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek


2016-09-02

Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację Posła na Sejm RP Marcina Porzucka


2016-08-30

Odpowiedź Ministra Zdrowia na interwencję Europoseł Krystyny Łybackiej


2016-08-25

Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka


2016-08-22

Pismo Ministra Zdrowia dotyczace stanowiska NRPiP i MORPiP w sprawie projektu zarządzenia koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży


2016-08-22

Pismo Posła na Sejm RP Marcina Porzucka


2016-08-16

Interpelacja Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka - POZ


2016-08-10

Recepty - informacja Narodowego Funduszu Zdrowia


2016-07-28

Opieka długoterminowa


2016-07-15

Stanowisko ORPiP w Pile dotyczące zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek i położnych


2016-07-13

Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka


2016-07-06

Informacja o podwyżkach w POZ


2016-07-06

Stanowisko NRPiP - zmiany POZ


2016-07-06

WAŻNE: Podwyżki dla pielęgniarek i położnych


2016-06-28

Pismo Posła na Sejm RP Błażeja Łukasza Pardy


2016-06-22

Zdanie odrębne Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w związku z przyjętym dokumentem przez Zespół do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej


2016-06-22

Pismo Posła na Sejm RP Marcina Porzucka


2016-06-21

Notatka: Narada pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej w Poznaniu


2016-06-09

Interpelacja Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski oraz pismo przewodnie: w sprawie powołania nowego składu Zespołu do opracowania projektu założeń ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

2016-06-06

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej


2016-06-03

 Interpelacja Posłanki na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski oraz odpowiedź Ministra Zdrowia:w sprawie postulatów środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych


2016-06-01

Stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie: akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych w instytucie "Pomniku- Centrum Zdrowia Dziecka"


2016-05-25

Ważne!! Pakiet stanowisk Prezydium ORPiP w Pile w sprawie zmian w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

w sprawie: propozycji Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia dotyczącej strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dotyczy pielęgniarek medycyny szkolnej. 

w sprawie: poparcia pisma skerowanego do Prezesa Rada Minstra dotyczącego zagrożeń propowanymi zmianami w systemie opieki podstawowej 


2016-05-25

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich 15-17.09.2016 r. Warszawa


2016-05-12

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej od Posłanki do Parlamentu Europejskiego-                        Krystyny Łybackiej


2016-05-08

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas składa życzenia z okazji Dnia Położnej


2016-04-28

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, zwróciła się do Ministra Zdrowia z pismem wnoszącym o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmienającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.  


2016-04-20

Bezpłatne szkolenie dla Położnych w Pile


2016-04-12

WAŻNE: Pismo Ministra Zdrowia, odpowiedź na Apel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile.        


2016-04-08

INFORMACJA KOMITETU OBRONY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Sprawozdanie XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowego              25 lat Samorządu Pielęgniarek i Położnych


APELE XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEGO 

Apel nr 1 w sprawie: odrzucenia propozycji Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektru ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016r. dotyczącej kontraktoania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę.

Apel nr 2 w sprawie: propozycji odrzucenia Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016r. w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

Apel nr 3 w sprawie:monitorowania prawidłowej realizacji Porozumienia z dnia 23 września 2015r. zawarte pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielegniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia dotyczącego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Apel nr 4 w sprawie: finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


2016-03-21

Artykuł: ,,Co z samodzielnością pielęgniarek, położnych w POZ, kto o tym decyduje?''


2016-03-10

WAŻNE: Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie propozycji Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 stycznia 2016 r. dotyczącej kontraktowania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę.


2016-03-10

WAŻNE: Stanowisko nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.


2016-02-17

Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.


2016-02-17

Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.


2016-02-17

Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 


2016-02-15

Zarządzenie Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.


2016-02-15

Zarządzenie Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.


2016-02-08

Z upoważnienia Pani Prezes Zofii Małas pisma dotyczące podwyżek pielęgniarek i położnych POZ.


2016-02-01

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach zwraca się do Państwa o rozreklamowanie wśród pielęgniarek, położnych, pielęgniarzy idei pomocy dla Domu Seniora Pielęgniarek i Położnych w Tylmanowej i przekazanie 1% podatku.


2016-01-25

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.


2016-01-18

Pismo w sprawie możliwości dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


2016-01-04

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana w związku z rezygnacją pani Barbary Majkowskiej z funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa złożoną pismem z dnia 04 grudnia 2015 r. 


2015-12-30

Pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące regulacji prawnej w sprawie objęcia wszystkich świadczeniodawców, bez względu na formę organizacyjno-prawną, posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.


2015-12-29

Informacja, iż Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji opublikował obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.


2015-12-23

Pismo kierowane do Pana Tadeusza Jędrzejczyk Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r.    w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628) zwanego dalej ,,rozporządzeniem w sprawie OWU".


2015-12-04

Pismo Ministerstwa Zdrowia w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


2015-12-04

WAŻNE: Opinia prawna dotycząca stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400) względem pielęgniarek i położnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez ,,podwykonawców'' świadczeniodawców posiadających umowy na ich realizację z Narodowym Funduszem Zdrowia.


2015-11-06 

Opinie w sprawie przenoszenia pielęgniarek i położnych na oddziały i stanowiska pracy nieodpowiadające ich kwalifikacjom zawodowym w niektórych podmiotach leczniczych.


2015-11-06

Pismo w sprawie poprawy sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.


2015-11-02

WAŻNE: Zapytania i odpowiedzi dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.


2015-10-26

Opinia Radcy Prawnego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisu § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


 2015-10-10

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący zgłaszania liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów wojewódzkich NFZ


2015-10-09

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta o podjętych działaniach systemowych dotyczących zabezpieczenia pacjentów w świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki i położne


2015-10-08

Zaproszenie na szkolenie dla pielęgniarek ,,Rola odżywiania w chorobach neurologicznych''


2015-09-04

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyrażenia stanowiska do projektu porozumienia z dnia 21 sierpnia 2015 r. przesłanego do NRPiP


 2015-08-10

Pismo Ministra skierowane do środowiska pielęgniarek i położnych w sprawie "nieporozumienia zaistniałego w związku z publikacją na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia nieprawdziwych informacji”


2015-08-07

OŚWIADCZENIE prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie błędnych dosiesień medialnych na temat porozumienia MZ i NRPiP.


2015-08-07

Informacja w sprawie emisji spotów promujących Ogólnopolską Kampanię Społeczną "OSTATNI DYŻUR"


2015-08-07

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozmów prowadzonych z kierownictwem MZ, NFZ dot. wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.


2015-07-31 

WAŻNE! Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych:

 W sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób przeprowadzających szczepienia ochronne po dniu 31 grudnia 2015 


Pismo do Prezydenta Elekta - więcej ...


NOTATKA ZE SPOTKANIA Zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej oraz Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych - więcej...


Notatka ze spotkania Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych województwa wielkopolskiego - więcej ...


II edycja kampanii społeczno- edukacyjnej i konkursu „Położna na medal” - więcej ...


Ogłoszenie Wicewojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - więcej ...


Komunikat firmy Sanofi do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczącego produktów leczniczych zawierających insulinę ludzką INSUMAN - więcej ...


Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH zaprasza na wypoczynek - więcej ...


Możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - więcej ...


Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń opieki długoterminowej domowej - więcej ...


Ankieta dotycząca oceny poziomu zabezpieczenia pielęgniarek przed zakażeniem wirusem EBOLA w środowisku pracy, celem podjęcia stosownych działań na poziomie Komisji Europejskiej. Kwestionariusz jest dostępny do 15 marca 2015 r.


Podpisanie porozumienia z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Naczelna Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych więcej ...


List otwarty do Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej więcej ...


Ocena rozwoju dziecka jako działania profilaktyczne pielęgniarki więcej ...


Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badań ankietowych dotyczących samodzielności zawodowej i funkcjonowania w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarek i położnych rodzinnych.
Linki do kwestionariuszy badań:
- Samodzielność zawodowa pielęgniarek rodzinnych
- Samodzielność zawodowa położnych rodzinnych

Z poważaniem
mgr Katarzyna Kęcka
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego


Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji nt. „Najnowsze technologie w służbie seniora. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i bezpieczeństwo” organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile. Zapisy do 15 października 2014 r. więcej ...


Komunikat do pracowników ochrony zdrowia Interferony beta: ryzyko wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej i zespołu nerczycowego więcej ...


Pismo Stowarzyszenia Obrony Szpitala Powiatowego w Wyrzysku do Starosty Pilskiego w sprawie konkursu na Przełożoną Pielęgniarkę więcej ...


Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie "Fentanyl przezskórny: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na Fentanyl przezskórny ("plastry") więcej ...


Ważne!

Procedura postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta/rodziny


Życzenia Przewodniczącej Delegatury Pilskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki - więcej ...


Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek po wejściu w życie przepisów dyrektywy 2013/55/UE zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - więcej ...


Informacja na temat projektu systemowego „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” realizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ze środków UE – więcej na stronie
http://www.geriatria.ckppip.edu.pl


Informacja na temat uznawalności kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w UE - więcej ...


Informacja na temat społecznej kampanii informacyjnej skierowanej do środowisk medycznych, zachęcającej do poznania i stosowania aktualnej wiedzy o HIV i AIDS - więcej ...


Zaproszenie na Ogólnopolską XVI Konferencję Naukową im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo zdrowie”, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2013 r. we Wrocławiu - więcej ...


Program Konferencji- Program


"Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 25 października 2013 r. skierowane do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków kontraktów w pielęgniarskiej opiece długoterminowej" - więcej ...


„Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu na stanowisko Prezydium ORPiP w Pile w sprawie zakresu świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej”


Informacja o kursie specjalistycznym dla pielęgniarek „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” - więcej ...


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.: „Współczesne pielęgniarstwo wobec niepełnosprawności – powrót do pełni życia” Część II „Jesień życia jako wyzwanie w procesie terapeutycznym” - więcej ...


Poradnik Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy „Jak skutecznie rekomendować szczepienia przeciw grypie pacjentom z grup ryzyka?” - więcej ...


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłosza nabór na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych - więcej ...


Komunikat dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie średnie bez matury. Osoby, które noszą się z zamiarem przystąpienia do „matury po latach” zachęcamy do przystąpienia do tego egzaminu w roku szkolnym 2013/2014, ponieważ od 2015 matura będzie trudniejsza i będzie wymagać znacznie intensywniejszego przygotowania niż teraz. Jeśli ukończyło się szkołę średnią - do matury można podejść po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach. Formalności dokonuje się w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast firmy specjalizujące się w nauczaniu dorosłych w ciągu kilku miesięcy pomagają przygotować się do egzaminu. Zainteresowani szczegółowe informacje znajdą w bezpłatnym poradniku – Matura po latach – od czego zacząć?

Link do bezpłatnego poradnika:
www.eduyou.pl/uploads/media/Matura_po_latach_-_informator_wyd._III_01.pdf


Zaproszenie na konferencję „Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce – rozwój i integracja” dla pielęgniarek i położnych operacyjnych - więcej…


Relacja z konferencji „Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce – rozwój i integracja”


Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego o rozpoczęciu rekrutacji kadry medycznej na bezpłatne szkolenia pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych - więcej…


Ogłoszenie dotyczące bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - więcej…


Notatka ze spotkania w ZZP przy Ministerstwie Zdrowia w dniu 22 maja 2013 r. mające na celu ustalenie priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą finansowane ze środków budżetu państwa w roku 2013 - więcej…


Ważne!
Indywidualne/grupowe praktyki
(informacja o elektronicznej formie składania wniosków)


Pielęgniarki łatwiej podejmą pracę w zawodzie w innym państwie Wspólnoty – artykuł - więcej…


PRAKTYKI ZAWODOWE PIELĘGNIAREK / POŁOŻNYCH

Zgodnie z wprowadzeniem zmian w ustawie o działalności leczniczej
(Dz .U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Pielęgniarki/Położne wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej
zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie
do dnia 31 grudnia 2012 r.
dokonując zmian wpisów w rejestrze.
Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat

Wnioski do pobrania w zakładce: druki do pobrania.

W dniu 1 października 2012 r. został uruchomiony nowy internetowy serwis edukacyjny pod adresem www.edukacjapacjenta.pl którego adresatem są pielęgniarki i położne na co dzień edukujące pacjentów z zakresu Pediatrii (m.in. szczepień, dermatologii, higieny i opieki nad noworodkiem, prawidłowego odżywiania dziecka itp.) na terenie całego kraju. więcej…

- Instrukcja logowania do serwisu


„Projekt edukacja - Więcej informacji o projekcie”

„Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że razem z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych organizuje dla młodzieży w wieku 13-18 lat, ogólnopolski konkurs literacki „Pielęgniarka i położna wczoraj i dziś”. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038),
pielęgniarki i położne mają
OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
w zakresie:

  • zmiany adresu zamieszkania

  • zmiany miejsca pracy

  • przebywania na bezrobociu

  • przejścia na emeryturę, rentę,

  • zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

  • ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i dyplom specjalizacji

  • zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu –należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis skrócony aktu małżeństwa

  • ukończenia kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających – należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu

  • ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo – należy dostarczyć dyplom ich ukończenia

  • uzyskania stopni i tytułów naukowych - należy dostarczyć dyplom ich nadania.

"Informacja o zmianie art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr. 164. Poz. 1027 ze zm.)"

"Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację Posła Na Sejm RP Pana Maksa Kraczkowskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie Wniosku nr 3 XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego delegatów OIPiP z siedzibą Pile"
"Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację Posła Na Sejm RP Pani Marii Małgorzaty Janyski z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie Wniosku nr 3 XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Budżetowego delegatów OIPiP z siedzibą Pile"

 

 

 

005

 

 rekl rockopolis

rekl zdz 01

rekl geovita1

fspelargos

 

rekl emolium